Om korene

Skedsmo Voices er paraplynavnet på et stort musikkmiljø for barn og unge. Korenes mål er kreativ og kunstnerisk utvikling i et positivt miljø. Gjennom øvelser, turer og opptredener skal alle få utvikle sitt talent til fellesskapets beste, og de skal lære om lokalt kulturliv.

Skedsmo Voices tar imot medlemmer fra hele Romerike. Korene er religionsnøytrale, men har et gjensidig samarbeid med Skedsmo menighet, som støtter korene praktisk med lokaler o.l.

Skedsmo Voices har jevnlig samarbeid med ulike artister og lokale orkestre, og de har sangoppdrag for bedrifter og organisasjoner.

Korene synger et variert repertoar – fra musikaler, gospel og pop til viser, folketoner og klassisk. Mange av sangene følges av dans og koreografi, og korene har forestillinger med drama.

Skedsmo Mini Voices (starter høsten 2019): Tilbud til alle jenter og gutter på 1. til 3. trinn. Øvelsene foregår på Åsenhagen skole på Skedsmokorset, og elever ved Åsenhagen SFO har førsteprioritet på å få være med. Andre barn får være med ved ledig plass. Mer informasjon om Skedsmo Mini Voices kommer etter skolestart 2019.

Skedsmo Young Voices: Tilbud til alle jenter og gutter på 4.–7. trinn.

Skedsmo Voices: Tilbud til alle jenter og gutter fra 8. trinn og oppover.

Neon Vokal: Tilbud til de eldste som leser noter og ønsker å yte litt ekstra. Det er egne inntakskrav for dette koret. Neon Vokal har også sin egen nettside.

HVOR OG NÅR?

Øvingsdag er tirsdag!

Skedsmo Young Voices øver kl. 17.30–18.30 på Kjeller skole.

Skedsmo Voices øver kl. 18.30–20.30 på Kjeller skole.

Neon vokal har egne øvingstider.

DIRIGENTER:

Ida Charlotte Finstad er dirigent for Skedsmo Young Voices og Skedsmo Voices.

Ingrid Danbolt er dirigent for Neon vokal.

SEMESTERAVGIFT:

Det koster 1300 kr per semester å være med i Skedsmo Young Voices og 1800 kr i semesteret for å være med i Skedsmo Voices.

GYLDNE KORREGLER:

1. Vi starter alltid presis – være ute i god tid.

2. Gi alltid beskjed til korkontakt i god tid dersom du ikke kan komme. Grunnen for ikke å komme skal være god.

3. Er du borte tre ganger på rad uten å gi beskjed eller har gyldig grunn, mister du plassen i koret.

4. Vis respekt for ledere og medsangere, slik at vi alle bidrar til å skape et positivt læringsmiljø.

5. Mobiltelefoner skal være avslått under øvelsene.