Vil du synge i kor?

Både Skedsmo Voices og Skedsmo Young Voices har ledige plasser. Bli med!

I korene har vi tre gyldne regler som alle må følge:

1. Møt presis til øvelser og opptredener.

2. Meld fravær fra øvelser og opptredener i god tid. Fravær skal være godt begrunnet.

3. Vis respekt for medsangere og ledere. Det skal være ro under øvelsen, og alle skal høre på beskjeder.

Skedsmo Young Voices (4. til 7. trinn) øver på Kjeller skole, tirsdager klokka 17.30.

Skedsmo Voices (8. trinn til 22 år) øver på Kjeller skole, tirsdager klokka 18.30.